Care sunt drepturile mele?

Conform Ordonantei nr. 21/1992, principalele drepturile ale consumatorilor sunt:

1. de a fi protejati impotriva riscului de a achizitiona un produs sau de a li se presta un serviciu care ar putea sa le prejudicieze viata, sanatatea sau securitatea ori sa le afecteze drepturile si interesele legitime;

2. de a fi informati complet, corect si precis asupra caracteristicilor esentiale ale produselor si serviciilor, astfel incat decizia pe care o adopta în legatura cu acestea sa corespunda cât mai bine nevoilor lor, precum si de a fi educati în calitatea lor de consumatori;

3. de a avea acces la piete care le asigura o gama variata de produse si servicii de calitate;

4. de a fi despagubiti pentru pagubele generate de calitatea necorespunzatoare a produselor si serviciilor, folosind in acest scop mijloace prevazute de lege;

5. de a se organiza în asociatii de consumatori, in scopul apararii intereselor lor.
 

Drepturile consumatorilor, la incheierea contractelor, sunt:

a) libertatea de a lua decizii la achizitionarea de produse si servicii, fara a li se impune in contracte clauze abuzive sau care pot favoriza folosirea unor practici comerciale incorecte in vanzare, de natura a influenta optiunea acestora;

b) de a beneficia de o redactare clara si precisa a clauzelor contractuale, indicarea exacta a preturilor si tarifelor si, dupa caz, a conditiilor de garantie;

c) de a fi exonerati de plata produselor si serviciilor care nu au fost solicitate, precum si de achitarea preturilor, tarifelor, taxelor, comisioanelor, dobanzilor si penalitatilor care nu au fost stipulate initial in contracte sau in alte documente aferente contractelor;

d) de a fi despagubiti pentru daunele provocate de produsele sau serviciile care nu corespund clauzelor contractuale;

e) de a li se asigura service-ul necesar si piese de schimb pe toata durata medie de utilizare a produsului, stabilita în documentele tehnice normative sau declarata de catre producator ori convenita de parti;

f) de a plati, pentru produsele sau serviciile de care beneficiaza, sume stabilite cu exactitate, in prealabil; majorarea pretului, tarifului, taxelor, comisioanelor, dobanzilor, penalitatilor si a altor eventuale costuri stabilite initial este posibila numai cu acordul scris al consumatorului;

g) de a sesiza asociatiile de consumatori si organele administratiei publice asupra incalcarii drepturilor si intereselor lor legitime, in calitate de consumatori, si de a face propuneri referitoare la imbunatatirea calitatii produselor si serviciilor;

h) de a fi notificati in scriscu privire la orice modificare ca urmare a prevederilor contractuale referitoare la valoarea dobanzilor, comisioanelor, penalitatilor sau oricaror altor costuri, cu cel putin 30 de zile inainte de aplicarea noilor valori;

i) de a fi notificati cu 30 de zile inainte de data la care contractul se prelungeste in mod automat pentru o perioada de timp determinata sau nedeterminata, in vederea formularii in scris de catre consumator a unei optiuni de prelungire a valabilitatii acestuia.